Label: bid'ah

Hukum Asal Ibadah adalah Terlarang, sampai Ada Dalil dari...

Banyak orang belum memahami dan mencampuradukkan antara bab ibadah dengan bab adat kebiasaan (muamalah). Sehingga ketika kita mengkoreksi...

Melafazkan Niat Puasa Adalah Bid’ah

barangsiapa belum berniat puasa dan tidak berencana kuat untuk melakukannya di waktu malam, maka dia tidak mendapatkan puasa